FÖRNYA DINA VÅTRUMSFOGAR MED PATTEX RE-NEW YOUR SANITARY SEAL WITH PATTEX

Våtrumsfogen läggs mellan två ytor. På så vis håller badrummet och köket för vatten och fukt. Det är enkelt, med rätt teknik och rätt produkt!

   

Det här behöver du:

Pattex Anti-mögel våtrumssilikon

  • Pattex maskeringstejp
  • Pattex fogborttangningsverktyg eller mattkniv
  • Pattex utjämningskniv
  • Pattex limpistol

OBS! om du använder patron behöver du även kniv och limpistol.

Steg-för-steg- anvisningar:

1

Avlägsna gammal fog och rester med mattkniv . Skarven ska vara ren, torr och fri från rester av silikon och gammal fog.

2

Fäst maskeringstejp på båda sidor om skarven för att undvika spill på kaklet.

3

Välj rätt fogmassa till materialet som ska tätas. Massan ska ha rätt färg, vara elastisk, hållbar och anti-mögel-verkande. Den bör också kunna fästa på emalj och plaströr.

4

Skär av toppen på patronen. Avlägsna höljet på munstycket och lägg ett diagonalt snitt så att storleken passar önskad fogbredd.

5

Skruva på munstycket på patronen. Lägg i patronen i Pattex limpistol. Pressa avtryckaren för att applicera fogmassa i skarven. Kontrollera att fogmassan blir jämnt fördelad och att den har kontakt med båda skarvytorna.

6

Applicera fogmassa mellan de två tejpremsorna och fyll skarven för att göra den vattentät.

7

Släta ut massan inom 5 minuter. Ta bort fogrester omedelbart med finger fuktat med tvålvatten (beroende på produkt).

8

Ta bort tejpen innan fogmassan härdar. Fogen är nu helt rak och jämn.

Råd och tips

Skydda fogen från fukt under härdningsperioden. Ventilera utrymmet. Kontrollera att fogen är helt torr innan den utsätts för vatten. Fogen torkar på 18-24 timmar beroende på bredd.