Om Pattex

Mål

Stärka och inspirera kreatörer och doers på ett övergripande sätt för att frigöra deras fulla potential

Vårt löfte

Få våra användare att känna att de kan lita på sina egna förmågor och färdigheter, och gör sig därmed redo att nå nästa nivå, bli inspirerade och tackla nya ambitiösa projekt med bättre resultat på det mest effektiva sättet.

Värden

  • Rådighet: Vi känner starkt för våra slutanvändares behov och vi stödjer, inspirerar och vägleder dem. Allt de kan behöva längs sin resa är lättåtkomligt (intuitivt och plug + play-gränssnitt – inga hinder för åtkomst eller tidsbegränsningar) och ”vid deras fingertoppar” – oavsett vilken kompetensnivå de har eller vad de behöver. Och om vi inte har en lösning än så hittar vi en.
  • '”Doer”-mentalitet: Vi är övertygade om att handlingskraft kan frigöra oväntade krafter och möjligheter och det är därför vi stödjer och uppmuntrar ”doers”.