Pattex Fogskum Universal Vinter

Funktioner och fördelar

Pattex Fogskum Vinter är ett polyuretanfogskum som lämpar sig för användning även i låga temperaturer. Fogskummet är självexpanderande och när det härdar fördubblas dess volym.

 • Kan användas i låga temperaturer, ända ner till -10 °C
 • Utmärkt utfyllnadsförmåga
 • Jämn struktur
 • Utmärkt fästförmåga på de flesta material
 • Stor värme- och ljudisoleringsförmåga

Bruksanvisning 

 1. Arbetstemperaturen ska vara minst + 5 °C.
 2. Förvara flaskor med fogmedel i rumstemperatur i minst 12 timmar innan användning.
 3. Skaka flaskan cirka 20 gånger innan användning.
 4. Avlägsna plastkorken från flaskan och skruva fast plastmunstycket ordentligt i ventilen. 
 5. Ytorna som ska fogas ska vara rena och fria från damm. De kan vara fuktiga, men inte isiga. Genom att fukta ytorna och fogmedlet förbättras produktens vidhäftningsförmåga och cellstruktur.
 6. Håll flaskan upp och ner när du arbetar.
 7. Mängden PATTEX fogmedel som kommer ut regleras genom att böja eller trycka på ventilen. Produkten expanderar till cirka det dubbla när den härdar, vilket man måste ha med i beräkningen och lämna utrymme för.

YTTERLIGARE ANVISNINGAR

Härdat fogmedel ska skyddas från direkt solljus. Om man har pauser på över 15–30 minuter under arbetet måste munstycket och ventilen rengöras med Pattex Cleaner. Färska fläckar från produkten kan rengöras med rengöringsmedlet Pattex Cleaner. Torkat fogmedel avlägsnas mekaniskt.

Steg-för-steg anvisningar

IFYLLNING OCH TÄTNING AV SPRICKOR

Förberedande arbete

Innan användning ska fogskumsflaskan förvaras i rumstemperatur i 12 timmar. Flaskan ska skakas kraftigt cirka 20 gånger. Ytorna på sprickorna måste vara rena. De kan vara fuktiga, men inte isiga. Känsliga ytor och golv ska skyddas från smuts med tejp eller ett skydd av tyg. Färska fläckar av fogskum kan rengöras med ett rengöringsmedel för PU-skum, som exempelvis Pattex Cleaner eller aceton. Härdat fogskum kräver mekanisk borttagning. 

Applicering

Under användning ska fogskumsflaskan hållas upp och ner. Om öppningen eller fogen är större än 5 cm bör man applicera flera lager. Ha på ett lager fogskum, spreja med lite vatten, vänta i 8–10 minuter och fortsätt med nästa lager. Efter applicering expanderar fogskummet till dubbel volym, så man bör endast fylla utrymmet till cirka hälften.

Efterbehandling

Skydda det härdade fogskummet från direkt solljus. Ytan på det härdade fogskummet kan målas, ytbehandlas och rappas.