Pattex Pistolfogskum

Funktioner och fördelar

Pattex Fogskum för pistol är en fogprodukt i polyuretan med en utmärkt cellstruktur och bra mekanisk hållfasthet. Den är enkel att använda och applicera med en monteringspistol. Fogskummet är självexpanderande men efterexpansionen och härdningstrycket är minimala, vilket ger en noggrann dosering och gör det praktiskt att använda produkten.

 • Utmärkt fästförmåga på de flesta material
 • Stor värme- och ljudisoleringsförmåga
 • Bra ifyllnadsegenskaper
 • Noggrann dosering
 • Minimal efterexpansion

Bruksanvisning 

 1. Förvara flaskan i rumstemperatur i 12 h innan användning.
 2. Skydda omgivande ytor med tejp eller plastfilm. Ytorna som ska behandlas ska vara rena och fria från damm. De kan vara fuktiga, men inte isiga. Genom att fukta ytorna och lagren med PU-skum förbättras produktens vidhäftningsförmåga och cellstruktur.
 3. Skaka flaskan noggrant 20 gånger innan användning.
 4. Ta bort skyddet på ventilen och skruva fast pistolen ordentligt på flaskan.
 5. Håll flaskan upp och ner när du arbetar.
 6. Sätt fast en ny, helt full flaska på fogpistolen omedelbart efter att den gamla flaskan är tom. Det rekommenderas inte att flaskan byts ut innan den är helt tom
 7. Rengör pistolen och färska fläckar från PU-skum med rengöringsmedlet Pattex Cleaner. Härdat fogmedel avlägsnas mekaniskt.

Härdat fogmedel ska skyddas från direkt solljus.

Steg-för-steg anvisningar

IFYLLNING OCH TÄTNING AV SPRICKOR

Förberedande arbete

Innan användning ska fogskumsflaskan förvaras i rumstemperatur i 12 timmar. Flaskan ska skakas kraftigt cirka 20 gånger. Ytorna på sprickorna måste vara rena. De kan vara fuktiga, men inte isiga. Känsliga ytor och golv ska skyddas från smuts med tejp eller ett skydd av tyg. Färska fläckar av fogskum kan rengöras med ett rengöringsmedel för PU-skum, som exempelvis Pattex Cleaner eller aceton. Härdat fogskum kräver mekanisk borttagning. 

Applicering

Under användning ska fogskumsflaskan hållas upp och ner. Om öppningen eller fogen är större än 5 cm bör man applicera flera lager. Ha på ett lager fogskum, spreja med lite vatten, vänta i 8–10 minuter och fortsätt med nästa lager. Efter applicering expanderar fogskummet till dubbel volym, så man bör endast fylla utrymmet till cirka hälften.

Efterbehandling

Skydda det härdade fogskummet från direkt solljus. Ytan på det härdade fogskummet kan målas, ytbehandlas och rappas.