LIM ABC

A

ABS

Akrylnitril-butadien-styren. Termoplast som används inom industrin för styva, lätta och gjutna produkter.

Acetat

 Salt eller kemisk ester med formeln CH[e]3[/e]COO-

Aceton

CH[e]3[/e]COOCH[e]3[/e] Lösningsmedel som används för att skapa lösningsbara organiska ämnen och cellulosabaserade fibrer.

Acetylen

C[e]2[/e]H[e]2[/e] Reagerar med klorsyra och skapar vinylklorid. Dess höga flampunkt gör det möjligt att löda metaller som aluminium, rostfritt ståll, koppar och legeringar.

 Akryl

Akrylbaserad syntetfiber.

Akrylat

CH[e]2[/e]=CHCOO- Ester inom vinylfamiljen.

Alkalisk

Metall baserad på alkalisk hydroxid eller ammonium. Alkaliska metaller är t.ex. litium, natrium, kalium, rubidium och cesium.

Alkalitet

Material bestående av hydroxid från alkali- eller ammoniummetall.

Anaerob

serie kemiska reaktioner hos en organism i miljö utan syre.

Anjonisk ytaktivt ämne

Kallas även anjonisk surfaktant. Sammansättning med skumningsförmåga och smutsavskiljande egenskaper. Finns i rengöringsmedel och kosmetiska produkter.

B

Beläggning

Skapande eller förändring av en yta, t.ex. väg eller golv.

Biologiskt nedbrytningsbart

Uttryck som betecknar tillverkade föremål som snabbt bryts ned av naturen och omvandlas till växtgödning eller jordnäring.

Brandsäker

Något som täckts med ämne som är mycket svårantändligt.

Bruksfog

Fog som går runt ett föremål, t.ex. klinkerplatta.

Butanon

C[e]4[/e]H[e]8[/e] Färglös vätska använd som lösningsmedel inom industrin.

C

CSTB

Franskt statligt forskningsinstitut med syfte att förbättra säkerhet och komfort inom byggsektorn. Jmf det brittiska privata institutet BRE group.

CTBH

Kod som används för att beskriva plywood som är beständigt mot fukt och vatten. Koden refererar till etablerade standarder, t.ex. brittiska WBP plywood.

CTBX

Kod som används för att beskriva en typ av plywood.

Camaieux

Målarfärg med kulör i flera olika nyanser.

Celluloid

Tidigaste typen av plast, framställd från nitrocellulosa och kamfer.

Cellulosa

(C[e]6[/e]H[e]10[/e]0R)[e]n[/e] Kolhydratkomponent som finns i cellväggarna på vegetabiliska ämnen.

Cellulosaplast

Plast som innehåller cellulosa eller en komponent från cellulosafamiljen.

Cyanoakrylat

Lim som framställs från cyanoakrylsyra och ger som ger en exceptionellt stark fog.

Cyanos

Produkt utvunnen från cyanoakrylat.

D

Dekoration

Aktivitet rörande dekorativa detaljer.

Dextrin

Produkt som bildas vid nedbrytning av stärkelse genom upphettning eller hydrolys vid limtillverkning.

Dilatationsfog

En fog eller skarv som tillåter de fogade delarna att röra sig, t.ex. vid temperaturvariationer.

Dimetakrylat

Bindemedel mellan polymer och elastomerer.

Dubbelnivå

Tillverkad för att ha två nivåer.

E

EPS

Kallas även PSE. Vitt, hårt skum som används för att skydda föremål.

Elastomer

Elastisk polymer utvunnen ur gummiträ (Amazonas) och som innehåller gummi, latex, neopren och silikon.

Embrosserad

Dekoration genom projicering av korsande linjer.

Emulsion

Blandning av två vätskor som förblir separerade från varandra.

Epoxid

Cyklisk eter som ingår i lösningsmedel och plaster.

Epoxidhaltig

Som innehåller epoxid.

Epoxy

Makromolekylär sammansättning av cykliska etrar som ingår i lösningsmedel och plaster.

Etenvinylacetat

Termoplastisk sampolymer med egenskaper som smältlim.

Etylen

C[e]2[/e]H[e]4[/e] Kolväte även benämnd R1150. Del i bildandet av polyvinylklorid (PVC) och olika typer av plastmaterial.

Expanderad polyetylen

Polyetylen med utökad volym.

Expanderad vinyl i relief

Typ av tapet av expanderad vinyl.

Extrudera, strängspruta

Trycka plast genom ett munstycke för att göra det flytande.

Extrudering

Trycka plast genom ett munstycke för att göra det flytande.

F

Fasad kant

Kant på t.ex. bordskiva eller tavel ram som snedskurits.

Fenol-formaldehyd

Polymer använt i framställning av lim.

Fenol-nitril

Kontaktlim. Fog skapas genom att lösningsmedel avdunstar.

Fenolharts

Harts som är motståndskraftigt mot temperaturvariationer och som används mycket inom bygg- och transportindustrin.

Flextec

Teknologi för tillverkning av töjbara och samtidigt starkt fästande fogar i extrema miljöer.

Flytande golvläggning

Parkett som läggs genom att stavarna monteras samman utan att de fästs i golvet.

Flytande parkett

Parkettgolv som läggs utan att plattorna fästs i golvet utan endast i varandra.

Fläta

Ett vävt eller flätat band som används för dekoration.

Fungicid

Egenskap hos produkter som skyddar trä mot svamporganismer. Produkten tar bort sådana och förhindrar att de kommer tillbaka.

Fungicid

Produkt som förhindrar uppkomst av svamp.

Fyllning

Att fylla igen en spricka eller hål.

Fästa

När ett limlager applicerats och torkat kan det fästa.

G

Gasol

Kallas även kondenserad petroleumgas. Rest från oljeutvinning, oftast använt som bränsle.

Glycerol

C[e]3[/e]H[e]8[/e]0[e]3[/e] Biprodukt från hydrolys vid framställning av olika mediciner men även av cellofan.

Golvlist

Den nedre delen på en vägg eller pelare som är i kontakt med golvet. Monteras ofta på väggen.

H

Hampdrev

Trådar från hampa eller lin.

Heptan

C[e]7[/e]H[e]16[/e] Kolväte.

Hybridpolymer

Polymer som modifierats för att öka dess vidhäftande egenskaper.

Hydrometri

Vetenskap som undersöker egenskaperna hos vatten.

I

Isocyanat

C=N=O Organiskt ämne som används i tillverkning av papper, lim, textil och isolering.

K

Kapillaritet

Hur en vätska reagerar (höjning eller sänkning) på ett fast ämne, antingen genom kontakt eller närhet.

Kasein

Protein eller fiber som utvinns av mjölk och används som bindemedel i färg.

Katalysera

Att modifiera hastigheten i en kemisk reaktion utan att modifiera reaktionens slutprodukt.

Katjonisk

Adjektiv som relaterar till reaktionen mellan en jon eller grupp av joner i en katod, dvs när en en elektrisk laddning finns i en elektrolysör.

Klibbtorr

Tid för applicering och torkning av ett limlager på en yta innan det fäster.

Klibbämne

Ger omedelbar vidhäftning. Denna vidhäftning är dock inte slutgiltig. För slutlig styrka krävs angiven väntetid innan det limmade föremålet kan utsättas för belastning. Denna torktid finns angiven på produktförpackningen.

Klistra

Sätta klister på ett föremål, t.ex. tapet.

Klistring

Sätta lim eller klister på ett föremål. Lim för trä etc.; klister för tapeter, papper etc.

Klorerad polyvinylklorid

Mycket tålig PVC som inte korroderar.

Kollodium

Lösning av eter och etanol.

Kolväte

Ämne som består av kol och väte men syftar även på olja och naturgas..

Konsol

Träenhet som används som stöd vid byggarbete. Kallas också för knä.

Kräpp

Tunt, lätt material med skrynklig yta.

L

Laminat

Material som består av flera skikt som vanligen hålls samman av lim.

 Ljushärdande

Polymerkedjor som binds samman och bildar ett nätverk när de utsätts för ljus.

Lösningsmedel

Lösning som innehåller lösningsmedel.

Lösningsmedel

Ämne som kan lösa upp andra ämnen utan att förändra deras kemiska egenskaper.

M

MCX

Metylcellulosa eXtra Glue för tapetsering.

MDF

Medium Density Fiberboard. Träfiberskiva med medelhög densitet som används främst för möbler och inredningsdetaljer.

MS-polymer

Polymer silikonfog.

Matris / guide

En modell som gör det möjligt att spåra föremål och se till att korrekta dimensioner används för ett föremål.

Merkaptan

Kallas även tiol. Organiskt ämne som kan jämföras med alkohol och som har egenskapen att reagera med kvicksilverjoner. Merkaptan har en stark och obehaglig lukt.

Metallrengöring

Avlägsnande av oxider från metallens yta.

Metylcellulosa

Vattenlösligt ämne som finns i vattenbaserade färgprodukter och textil och som används inom kartongtillverkning.

Munstycke

Ett smalt rör som används för att föra in ett flytande ämne i ett hållrum eller på en yta.

Murbruk

Blandning av sand, cement och vatten som används för byggnation och reparationer.

N

Neopren

Syntetiskt gummi, kallas även polykloropren.

Nitrocellulosa

Nitrocellulosa i geléform kallas kollodium.

Nivellera

Att jämna ut en vägg eller yta så att helheten får samma nivå.

Nivellering

Utjämning av ytor som har nivåskillnader eller relief.

Nonwoven

Cellulosa- och polyesterbaserad textil som är mycket tålig och som när de används som tapet är lätt att sätta upp.

Nätverk

Modifiering av en polymer genom sammanlänkning av mikromolekyler.

P

PTFE

Kallas även Teflon®. CF[e]2[/e]-CF[e]2[/e] polymer med hög tålighet mot kemiska produkter och värme. Finns även i fästfria ytbeläggningar.

PU

Kallas även Polyuretan. Uretanpolymer som används i trälim tack vare dess vattenbeständighet.

Plastbelagd

Täckt med ett tunt lager plast.

Plastisol

Massa som uppstår genom att polymer sprids i en plasticerare.

Polyakryl

Akrylbindning som polymeriserar när den torkar och blir till en tjock massa.

Polyamid

Polymer som används i tillverkning av plastmaterial inom textilindustrin.

Polyane-plast

Mjuk, tålig och lättantändlig plast.

Polyane-plast

Vattentät plastfilm som används vid tillverkning av skydd mot vatten och ånga.

 Polybensimidazol

Benämns även med förkortningen PBI. Mycket slitstark syntetfiber. Används ofta i tillverkning av rep och fogar med hög temperaturtålighet.

Polyester

Polymer uppbyggda av estermonomerer.

Polyeten

(CH[e]2[/e]=CH[e]2[/e])[e]n[/e] Etenplast, i roten av inert plast. Kallas även PE och används t.ex. för tillverkning av plastpåsar.

Polyeten-dimetakrylat

Tvåkomponentslim.

Polyetylen

Plastmaterial.

Polykinoxalin

Polymer som används i flera limprodukter men även i t.ex. lacker.

Polykloropren

Kallas ofta neopren. Syntetisk elastomer.

Polymer

Makromolekyl bestående av ett upprepat mönster. Bland dessa polymer finns gummi, cellulosa, polyamid och polyetylen.

Polymerisation

Sammanfogning av flera identiska molekyler för att bilda en stor molekyl (makromolekyl) - polymer.

Polymerisera

Sammanfoga flera identiska molekyler för att forma en polymer.

Polymetyl

Polymetyl. Transparent termoplast.

Polyol

C[e]n[/e]H[e]2n[/e]+2O[e]n[/e] Kallas även glykol eller polyalkohol. Används för att tillverka skum.

Polypropylen

Kallas även PP. (CH2-CH-CH3) Polymer med propylenmönster som används inom fordonsindustrin för delar som stötfångare men även inom livsmedelsförpackningar och papper.

Polypropylen

Kallas även PP (CH[e]2[/e]-CH-CH[e]3[/e])[e]n[/e]. Polymer med propylenmönster som används mycket inom fordonsindustrin för delar som stötfångare, men även till t.ex. livsmedelsförpackningar och papper.

Polystyren

Kallas även PS. Framställs genom polymerisation av styren. Används främst i sin expanderade form som ett vitt skyddsskum. Förekommer även i tillverkning av hårdplast och livsmedelsförpackningar.

Polyuretan

Kallas även PU. Uretanpolymer som används i trälim tack vare dess vattenbeständighet.

Polyvinyl

Kallas även polyvinylpolymer. En av huvudingredienserna i vitt lim.

Polyvinylacetat

Kallas även PVA. Vitt lim som används för porösa material. Mycket använt inom bokbinderi.

Polyvinylacetat

CH[e]2[/e]-CH-O-COH[e]3[/e] Termoplastisk polymer som används i framställning av tejp, folie, lack och färg.

Polyvinylklorid

Utgör bas för PVC. CH2=CHCl Polymer som används i lim och lödning men även i tillverkning av olika typer av plastföremål, t.ex. rör.

Polyvinylklorid

CH[e]2[/e]=CHCl Kombination av klorid och polyvinyl som del i framställningen av en ester eller eter.

Prepolymer

Blandning av monomer och polymer för polymerisation.

Primer

Ytbeläggning för att öka vidhäftningen på en yta till golvläggning, färg etc.

R

Radikal polymerisation

Polymerisation av kemiska ämnen som är fria radikaler.

Ramtving

System för limning av ramar.

Remover

Borttagningsmedel.

S

SBR (styren-butadiengummi)

Syntetiskt gummi som finns i däck och andra bildelar, tuggummi mm.

Salpeter

Rest av bakterieutveckling i form av vita fibrer på väggar eller golv i byggnader.

Samextrudering

Plast med flera lager framställd genom extrudering.

Sampolymerisat

Kemisk förening av makromolekyler bestående av olika monomer.

Silikon

Kallas även polysiloxan. Polymer som används i tillverkning av många olika produkter. Det kan vara fast eller flytande och finns i lim, fogmassa m.m.

Sippra

När vätska släpps ut och sipprar i kontakt med väggar.

Sisal

Textilfiber som kommer från den mexikanska växten agave coh som används till rep och olika textiler.

Självamalgamerande

Ämne som automatiskt kombinerar olika element.

Skurmedel

Produkt som effektivt avlägsnar oxider från metallytor.

Slang

Rör huvudsakligen av gummi som används inom fordonsindustrin för att forsla luft, gas eller bränsle mellan olika motordelar.

Slippapper (sandpapper, karborandum)

Ark täckt med slipande material. Följsamt och tåligt. Används antingen manuellt eller på olika maskiner för utslätning av olika typer av metall, trä, plast o.s.v.

Smältlim

Lim som är fast i rumstemperatur, och som appliceras med hjälp av en limpistol som hettar upp limmet.

Smältlim

Lim som får sina vidhäftande egenskaper vid upphettning.

Spånskiva

Skiva tillverkad av en kompakt massa av små bitar beståndsdelar (t.ex. av trä).

Spåra

Att märka en yta med spår, räfflor, gropar etc.

Stärkelsehaltig

som innehåller stärkelse.

Stöttning

Upprätthålla del i bygge med hjälp av trä- eller metallreglar.

Substrat

Ett ämne vars förändringar undersöks efter en kemisk reaktion.

Sulfonat

SO[e]2[/e]OH Finns i vissa salter och estrar.

Sätta upp

Uppsättning av tapet med tryck från mitten mot sidorna.

 

T

Tapetserarbord

Arbetsbord som används för preparation av tapet.

Teflon

Kallas även för polytetrafluoretylen eller PTFE. Polymer med hög tålighet mot kemiska produkter och värme. Finns även i fästfria beläggningar.

Termohygrometri

Mått på luftfuktighet utifrån värme och fuktprocent.

Termoplast

Polymer som beroende på värme blir flytande, mjuk, formbar eller hård.

Tetrahydrofuran

Kallas även THF. Eter med användning som lösningsmedel.

Trikloreten

C[e]2[/e]HCl[e]3[/e] Kallas även trikloretylen. Kemiskt ämne som ofta används som lösningsmedel. Är ej lättantändligt.

Tryckmätare

Instrument som mäter en vätskas tryck.

Tving

Verktyg som används inom byggnation för att mekaniskt pressa två enheter mot varandra.

U

Uppsättning

Uppsättning av tapet görs med tryckande, svepande rörelser från mitten och utåt sidorna.

Urea-formaldehyde

Syntetlim.

V

Vattenfri

Produkt som ej innehåller vatten.

Vattenhaltig

Produkt/material som innehåller vatten.

Vattenlöslig

Produkt som kan lösas upp i vatten.

Vattenlöslig stärkelse

Lager med intracellulära kolhydrater som löses upp i vatten.

Vattentätning

Ger skydd mot fukt och vatten.

Vidhäftning

Omedelbar hållfasthet i lim eller fogmasa. Det limmade föremålet hålls kvar på ytan (även lodrätt) men inte med limmets fulla kraft. Det är viktigt att vänta tills att limmet torkat, enligt anvisningarna för produkten, innan föremålet utsätts för belastning.

Vinyl

Förening som efter polymerisation gör det möjligt att framställa plastmaterial.

Vinyl

Produkt som innehåller vinyl.

Vinylacetat

CH3COO-CH=CH2 Finns i upplöst form i lösningsmedel. Kan också användas i tillverkning av textil och papper.

Vådbredd

Bredden på en tapetrulle.

 

W

WRAS

System för kontroll av vattenkvalitet i Storbritannien (Water Regulations Advisory Scheme).

Y

Ytaktivt ämne

Tvåpartsmolekyl där den ena delen reagerar med vatten och den andra med oljiga ämnen. Dessa molekyler finns ofta i rengöringsmedel.

U

uPVC (Unplasticised PVC)

Icke-plastifierad PVC som ej korroderar

Ä

Ättiksyra

C[e]2[/e]H[e]4[/e]0[e]2[/e]. Frätande syra som finns i vinäger och som kan användas som desinfektionsmedel

Ö

Överflöd

Överskjutande mängd av t.ex. Lim.

Överstycke

Vågrät bärande sektion ovanför en dörr eller ett fönster, som håller de resterande sektionerna.