Skip to Content
Lim
ABC

A

Akrylnitril-butadien-styren. Termoplast som används inom industrin för styva, lätta och gjutna produkter.

 Salt eller kemisk ester med formeln CH[e]3[/e]COO-

CH[e]3[/e]COOCH[e]3[/e] Lösningsmedel som används för att skapa lösningsbara organiska ämnen och cellulosabaserade fibrer.

C[e]2[/e]H[e]2[/e] Reagerar med klorsyra och skapar vinylklorid. Dess höga flampunkt gör det möjligt att löda metaller som aluminium, rostfritt ståll, koppar och legeringar.

Akrylbaserad syntetfiber.

CH[e]2[/e]=CHCOO- Ester inom vinylfamiljen.

Metall baserad på alkalisk hydroxid eller ammonium. Alkaliska metaller är t.ex. litium, natrium, kalium, rubidium och cesium.

Material bestående av hydroxid från alkali- eller ammoniummetall.

serie kemiska reaktioner hos en organism i miljö utan syre.

Kallas även anjonisk surfaktant. Sammansättning med skumningsförmåga och smutsavskiljande egenskaper. Finns i rengöringsmedel och kosmetiska produkter.

B

Skapande eller förändring av en yta, t.ex. väg eller golv.

Uttryck som betecknar tillverkade föremål som snabbt bryts ned av naturen och omvandlas till växtgödning eller jordnäring.

Något som täckts med ämne som är mycket svårantändligt.

Fog som går runt ett föremål, t.ex. klinkerplatta.

C[e]4[/e]H[e]8[/e] Färglös vätska använd som lösningsmedel inom industrin.

C

Franskt statligt forskningsinstitut med syfte att förbättra säkerhet och komfort inom byggsektorn. Jmf det brittiska privata institutet BRE group.

Kod som används för att beskriva plywood som är beständigt mot fukt och vatten. Koden refererar till etablerade standarder, t.ex. brittiska WBP plywood.

Kod som används för att beskriva en typ av plywood.

Målarfärg med kulör i flera olika nyanser.

Tidigaste typen av plast, framställd från nitrocellulosa och kamfer.

(C[e]6[/e]H[e]10[/e]0R)[e]n[/e] Kolhydratkomponent som finns i cellväggarna på vegetabiliska ämnen.

Plast som innehåller cellulosa eller en komponent från cellulosafamiljen.

Lim som framställs från cyanoakrylsyra och ger som ger en exceptionellt stark fog.

Produkt utvunnen från cyanoakrylat.

D

Aktivitet rörande dekorativa detaljer.

Produkt som bildas vid nedbrytning av stärkelse genom upphettning eller hydrolys vid limtillverkning.

En fog eller skarv som tillåter de fogade delarna att röra sig, t.ex. vid temperaturvariationer.

Bindemedel mellan polymer och elastomerer.

Tillverkad för att ha två nivåer.

E

Kallas även PSE. Vitt, hårt skum som används för att skydda föremål.

Elastisk polymer utvunnen ur gummiträ (Amazonas) och som innehåller gummi, latex, neopren och silikon.

Dekoration genom projicering av korsande linjer.

Blandning av två vätskor som förblir separerade från varandra.

Cyklisk eter som ingår i lösningsmedel och plaster.

Som innehåller epoxid.

Makromolekylär sammansättning av cykliska etrar som ingår i lösningsmedel och plaster.

Termoplastisk sampolymer med egenskaper som smältlim.

C[e]2[/e]H[e]4[/e] Kolväte även benämnd R1150. Del i bildandet av polyvinylklorid (PVC) och olika typer av plastmaterial.

Polyetylen med utökad volym.

Typ av tapet av expanderad vinyl.

Trycka plast genom ett munstycke för att göra det flytande.

Trycka plast genom ett munstycke för att göra det flytande.

F

Kant på t.ex. bordskiva eller tavel ram som snedskurits.

Polymer använt i framställning av lim.

Kontaktlim. Fog skapas genom att lösningsmedel avdunstar.

Harts som är motståndskraftigt mot temperaturvariationer och som används mycket inom bygg- och transportindustrin.

Teknologi för tillverkning av töjbara och samtidigt starkt fästande fogar i extrema miljöer.

Parkett som läggs genom att stavarna monteras samman utan att de fästs i golvet.

Parkettgolv som läggs utan att plattorna fästs i golvet utan endast i varandra.

Ett vävt eller flätat band som används för dekoration.

Produkt som förhindrar uppkomst av svamp.

Att fylla igen en spricka eller hål.

När ett limlager applicerats och torkat kan det fästa.

G

Kallas även kondenserad petroleumgas. Rest från oljeutvinning, oftast använt som bränsle.

C[e]3[/e]H[e]8[/e]0[e]3[/e] Biprodukt från hydrolys vid framställning av olika mediciner men även av cellofan.

Den nedre delen på en vägg eller pelare som är i kontakt med golvet. Monteras ofta på väggen.

H

Trådar från hampa eller lin.

C[e]7[/e]H[e]16[/e] Kolväte.

Polymer som modifierats för att öka dess vidhäftande egenskaper.

Vetenskap som undersöker egenskaperna hos vatten.

I

C=N=O Organiskt ämne som används i tillverkning av papper, lim, textil och isolering.

K

Hur en vätska reagerar (höjning eller sänkning) på ett fast ämne, antingen genom kontakt eller närhet.

Protein eller fiber som utvinns av mjölk och används som bindemedel i färg.

Att modifiera hastigheten i en kemisk reaktion utan att modifiera reaktionens slutprodukt.

Adjektiv som relaterar till reaktionen mellan en jon eller grupp av joner i en katod, dvs när en en elektrisk laddning finns i en elektrolysör.

Tid för applicering och torkning av ett limlager på en yta innan det fäster.

Ger omedelbar vidhäftning. Denna vidhäftning är dock inte slutgiltig. För slutlig styrka krävs angiven väntetid innan det limmade föremålet kan utsättas för belastning. Denna torktid finns angiven på produktförpackningen.

Sätta klister på ett föremål, t.ex. tapet.

Sätta lim eller klister på ett föremål. Lim för trä etc.; klister för tapeter, papper etc.

Mycket tålig PVC som inte korroderar.

Lösning av eter och etanol.

Ämne som består av kol och väte men syftar även på olja och naturgas..

Träenhet som används som stöd vid byggarbete. Kallas också för knä.

Tunt, lätt material med skrynklig yta.

L

Material som består av flera skikt som vanligen hålls samman av lim.

Polymerkedjor som binds samman och bildar ett nätverk när de utsätts för ljus.

Lösning som innehåller lösningsmedel.

Ämne som kan lösa upp andra ämnen utan att förändra deras kemiska egenskaper.

M

Metylcellulosa eXtra Glue för tapetsering.

Medium Density Fiberboard. Träfiberskiva med medelhög densitet som används främst för möbler och inredningsdetaljer.

Polymer silikonfog.

En modell som gör det möjligt att spåra föremål och se till att korrekta dimensioner används för ett föremål.

Kallas även tiol. Organiskt ämne som kan jämföras med alkohol och som har egenskapen att reagera med kvicksilverjoner. Merkaptan har en stark och obehaglig lukt.

Avlägsnande av oxider från metallens yta.

Vattenlösligt ämne som finns i vattenbaserade färgprodukter och textil och som används inom kartongtillverkning.

Ett smalt rör som används för att föra in ett flytande ämne i ett hållrum eller på en yta.

Blandning av sand, cement och vatten som används för byggnation och reparationer.

N

Syntetiskt gummi, kallas även polykloropren.

Nitrocellulosa i geléform kallas kollodium.

Att jämna ut en vägg eller yta så att helheten får samma nivå.

Utjämning av ytor som har nivåskillnader eller relief.

Cellulosa- och polyesterbaserad textil som är mycket tålig och som när de används som tapet är lätt att sätta upp.

Modifiering av en polymer genom sammanlänkning av mikromolekyler.

P

Kallas även Teflon®. CF[e]2[/e]-CF[e]2[/e] polymer med hög tålighet mot kemiska produkter och värme. Finns även i fästfria ytbeläggningar.

Kallas även Polyuretan. Uretanpolymer som används i trälim tack vare dess vattenbeständighet.

Täckt med ett tunt lager plast.

Massa som uppstår genom att polymer sprids i en plasticerare.

Akrylbindning som polymeriserar när den torkar och blir till en tjock massa.

Polymer som används i tillverkning av plastmaterial inom textilindustrin.

Mjuk, tålig och lättantändlig plast.

Vattentät plastfilm som används vid tillverkning av skydd mot vatten och ånga.

Benämns även med förkortningen PBI. Mycket slitstark syntetfiber. Används ofta i tillverkning av rep och fogar med hög temperaturtålighet.

Polymer uppbyggda av estermonomerer.

(CH[e]2[/e]=CH[e]2[/e])[e]n[/e] Etenplast, i roten av inert plast. Kallas även PE och används t.ex. för tillverkning av plastpåsar.

Tvåkomponentslim.

Plastmaterial.

Polymer som används i flera limprodukter men även i t.ex. lacker.

Kallas ofta neopren. Syntetisk elastomer.

Makromolekyl bestående av ett upprepat mönster. Bland dessa polymer finns gummi, cellulosa, polyamid och polyetylen.

Sammanfogning av flera identiska molekyler för att bilda en stor molekyl (makromolekyl) - polymer.

Sammanfoga flera identiska molekyler för att forma en polymer.

Polymetyl. Transparent termoplast.

C[e]n[/e]H[e]2n[/e]+2O[e]n[/e] Kallas även glykol eller polyalkohol. Används för att tillverka skum.

Kallas även PP. (CH2-CH-CH3) Polymer med propylenmönster som används inom fordonsindustrin för delar som stötfångare men även inom livsmedelsförpackningar och papper.

Kallas även PP (CH[e]2[/e]-CH-CH[e]3[/e])[e]n[/e]. Polymer med propylenmönster som används mycket inom fordonsindustrin för delar som stötfångare, men även till t.ex. livsmedelsförpackningar och papper.

Kallas även PS. Framställs genom polymerisation av styren. Används främst i sin expanderade form som ett vitt skyddsskum. Förekommer även i tillverkning av hårdplast och livsmedelsförpackningar.

Kallas även PU. Uretanpolymer som används i trälim tack vare dess vattenbeständighet.

Kallas även polyvinylpolymer. En av huvudingredienserna i vitt lim.

Kallas även PVA. Vitt lim som används för porösa material. Mycket använt inom bokbinderi.

CH[e]2[/e]-CH-O-COH[e]3[/e] Termoplastisk polymer som används i framställning av tejp, folie, lack och färg.

Utgör bas för PVC. CH2=CHCl Polymer som används i lim och lödning men även i tillverkning av olika typer av plastföremål, t.ex. rör.

CH[e]2[/e]=CHCl Kombination av klorid och polyvinyl som del i framställningen av en ester eller eter.

Blandning av monomer och polymer för polymerisation.

Ytbeläggning för att öka vidhäftningen på en yta till golvläggning, färg etc.

R

Polymerisation av kemiska ämnen som är fria radikaler.

System för limning av ramar.

Borttagningsmedel.

S

Syntetiskt gummi som finns i däck och andra bildelar, tuggummi mm.

Rest av bakterieutveckling i form av vita fibrer på väggar eller golv i byggnader.

Plast med flera lager framställd genom extrudering.

Kemisk förening av makromolekyler bestående av olika monomer.

Kallas även polysiloxan. Polymer som används i tillverkning av många olika produkter. Det kan vara fast eller flytande och finns i lim, fogmassa m.m.

När vätska släpps ut och sipprar i kontakt med väggar.

Textilfiber som kommer från den mexikanska växten agave coh som används till rep och olika textiler.

Ämne som automatiskt kombinerar olika element.

Produkt som effektivt avlägsnar oxider från metallytor.

Rör huvudsakligen av gummi som används inom fordonsindustrin för att forsla luft, gas eller bränsle mellan olika motordelar.

Ark täckt med slipande material. Följsamt och tåligt. Används antingen manuellt eller på olika maskiner för utslätning av olika typer av metall, trä,

Lim som är fast i rumstemperatur, och som appliceras med hjälp av en limpistol som hettar upp limmet.

Lim som får sina vidhäftande egenskaper vid upphettning.

Skiva tillverkad av en kompakt massa av små bitar beståndsdelar (t.ex. av trä).

Att märka en yta med spår, räfflor, gropar etc.

som innehåller stärkelse.

Upprätthålla del i bygge med hjälp av trä- eller metallreglar.

Ett ämne vars förändringar undersöks efter en kemisk reaktion.

SO[e]2[/e]OH Finns i vissa salter och estrar.

Uppsättning av tapet med tryck från mitten mot sidorna.

T


Arbetsbord som används för preparation av tapet.

Kallas även för polytetrafluoretylen eller PTFE. Polymer med hög tålighet mot kemiska produkter och värme. Finns även i fästfria beläggningar.

Mått på luftfuktighet utifrån värme och fuktprocent.

Polymer som beroende på värme blir flytande, mjuk, formbar eller hård.

Kallas även THF. Eter med användning som lösningsmedel.

C[e]2[/e]HCl[e]3[/e] Kallas även trikloretylen. Kemiskt ämne som ofta används som lösningsmedel. Är ej lättantändligt.

Instrument som mäter en vätskas tryck.

Verktyg som används inom byggnation för att mekaniskt pressa två enheter mot varandra.

U

Uppsättning av tapet görs med tryckande, svepande rörelser från mitten och utåt sidorna.

Syntetlim.

V

Produkt som ej innehåller vatten.

Produkt/material som innehåller vatten.

Produkt som kan lösas upp i vatten.

Lager med intracellulära kolhydrater som löses upp i vatten.

Ger skydd mot fukt och vatten.

Omedelbar hållfasthet i lim eller fogmasa. Det limmade föremålet hålls kvar på ytan (även lodrätt) men inte med limmets fulla kraft. Det är viktigt att vänta tills att limmet torkat, enligt anvisningarna för produkten, innan föremålet utsätts för belastning.

Förening som efter polymerisation gör det möjligt att framställa plastmaterial.

Produkt som innehåller vinyl.

CH3COO-CH=CH2 Finns i upplöst form i lösningsmedel. Kan också användas i tillverkning av textil och papper.

Bredden på en tapetrulle.

W

System för kontroll av vattenkvalitet i Storbritannien (Water Regulations Advisory Scheme).

Y

Tvåpartsmolekyl där den ena delen reagerar med vatten och den andra med oljiga ämnen. Dessa molekyler finns ofta i rengöringsmedel.

U

Icke-plastifierad PVC som ej korroderar

Ä

C[e]2[/e]H[e]4[/e]0[e]2[/e]. Frätande syra som finns i vinäger och som kan användas som desinfektionsmedel

Ö

Överskjutande mängd av t.ex. Lim.

Vågrät bärande sektion ovanför en dörr eller ett fönster, som håller de resterande sektionerna.