Skip to Content

TILLSAMMANS SKAPAR VI FANTASTISKA RESULTAT​

VÅR AMBITION

Vår värld är full av potential och oändliga möjligheter. På Pattex finns vi här för att ge energi åt dig, åt den orädda versionen av dig själv som får saker gjorda. Vi är fast beslutna att hjälpa dig att tro på dina förmågor och tillhandahålla rätt verktyg. Med vårt breda sortiment och orubbliga stöd skapar du och Pattex en dynamisk duo som förvandlar ambitioner till prestationer. Det här tankesättet sträcker sig till vårt hållbarhetsarbete: tillsammans kan vi övervinna utmaningar som miljövänliga förpackningar och uppnå noll koldioxidutsläpp.​

Cirkularitet

MINSKA PLAST MED PLASTBLISTER​

Vårt mål är att minska mängden förpackningsmaterial som vi använder till ett minimum, utan att kompromissa med våra produkters kvalitet, prestanda och säkerhet. Därför genomför vi övergången till miljövänliga förpackningar med den innovativa plastfria blisterlösningen.  På Henkel arbetar vi med tydliga mål, och därför strävar vi efter att 100 procent av våra förpackningar ska vara återvinningsbara och/eller återanvändbara senast 2025.

GÅR ÖVER TILL ÅTERVUNNA MATERIAL

Pattex förstår vikten av att uppnå övergången till en cirkulär ekonomi. Därför fokuserar vår strategi som främjar den på fyra pelare: Intelligent förpackningsdesign och minskning av förpackningsmaterial. Användning av material från hållbara källor. Sluta livscykeln för våra produkter eftersom deras förpackningar kan återvinnas när de har konsumerats. Forskning för att öka användningen av förnybara ingredienser i våra formulas.

Hälsoskydd​

LÖSNINGSMEDELFRI SAMMANSÄTTNING​

Ett av våra steg mot en hållbar miljö är att helt byta portföljen till lösningsmedelsfria produkter utan att kompromissa med limstyrkan.

Klimat och natur​

Minskning av koldioxidavtryck

På Pattex har vi åtagit oss att arbeta för att minska våra utsläpp och att utveckla lösningar som bidrar till att skydda och förnya naturen genom hela vår värdekedja. Därför använder vår produktion i vår anläggning i Hannover (Tyskland) 100 procent förnybar energi.