Pattex – “gives you the power”.

Vårt åtagande går mycket längre än förse våra användare med kraftfulla, högkvalitativa produkter från vårt stora utbud av lim- och tätningslösningar. Det speglar också Henkel-koncernens engagemang som världsledande inom hållbar produktion, att förse användare med giftfria sammansättningar som varken är skadliga för hälsan eller för miljön.

Och med Pattex kan vi alltid vara säkra på att våra löften håller. Därför ligger konkreta planer bakom vår hållbarhetsstrategi.


På våra mogna marknader är målet att hela vårt utbud ska vara fritt från lösningsmedel. Det är en stor utmaning, eftersom vi aldrig vill kompromissa med produkternas prestanda. Vi är stolta att redan nu lyckats ha nått målet till 99%. Det senaste exemplet är Europa-lanseringen 2011 av det nya starka universallimmet kallat Pattex 100%, naturligtvis med 0% lösningsmedel.

På den nya marknader är målet, beroende på marknadernas behov och tillgången på lokala råvaror, att erbjuda ett produktutbud helt fritt från giftiga lösningsmedel, och därmed att eliminera alla farliga lösningsmedel från sammansättningarna. Detta är en utmaning då det innebär stora investeringar. Vi är stolta att redan nu lyckats ha nått målet till 95% världen över. Det senaste exemplet är att vi lyckats avlägsna lösningsmedlet toluen från alla våra lim på alla marknader. Fram till år 2014 kommer Pattex att ha nått målet med att fullständigt ha ersatt alla farliga lösningsmedel.