Produktfakta

Lagar sprickor och hål i betong, plåt och stenplattor. Ger en tät, stark och mycket hård yta som kan borras, gängas och målas över. Fyller, limmar, tätar och förenar trä, sten och metall i alla kombinationer.

Användningsområden:

  • Reparationer och sammanfogningar på trä, järn etc.
  • Utfyllnad (spackling) av hårda ytor

Steg-för-steg instruktioner

  1. Förutsättningen för en lyckad reparation är absolut rena reparationsytor utan smuts, damm, olja, fett, vax eller liknande. Tvätta med thinner eller liknande. Slipa gärna rent med grovt slippapper t ex kornstorlek 80.
  2. Tillblandning: Stick hål på membranet i härdartuben med baksidan av tubhatten. Blanda massa av golfbollsstorlek (40 ml) med 3–4 cm härdare (ca 2-4%) på en blandplatta och blanda noggrant. Används för mycket härdare försämras Plastic Paddings egenskaper.  Blanda ej mer än vad som förbrukas på ca 5 min.
  3. Applicering: Lägg på ett tunt skikt Plastic Padding genom skrapspackling, så att Plastic Padding tränger ner i slipspåren. Gäller det en fyllning – fyll omedelbart efter skrapspacklingen med Plastic Padding upp till önskad tjocklek. Plastic Padding härdar på ca 8 min oberoende av tjocklek i rumstemperatur. Vid högre temperaturer härdar Plastic Padding snabbare, vid låga temperaturer långsammare.
  4. Plastic Padding motstår vatten (även saltvatten), olja, bensin, utspädda syror och svaga basiska kemikalier, vissa lösningsmedel etc. God vidhäftning – mindre bra på trä under vatten. Den elektriska isoleringsförmågan är mycket god.
  5. Plastic Padding slipas med kornstorlek 120 eller finare. Kan även borras, skäras, gängas 15–20 min efter härdningen. Plastic Padding kan övermålas och lackeras.

Innehåll:

  • 180 ml burk (ersätter tidigare förpackning 55ml och 130ml tub)
  • 560 ml burk

Förvaring:

Två år vid lagring under 20°C.